Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Nedělní minizpravodaj 3. neděle postní PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Sobota, 02 Březen 2013 23:19
AddThis Social Bookmark Button
3. neděle postní
Farní minizpravodaj  3.3.2012
SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Milí farníci,

chci Vás srdečně pozdravit několika slovy v tomto minizpravodaji. Asi všichni víte, že jsem minulé pondělí podstoupil operaci levého kolene. Moc děkuji za všechny vaše modlitby a jakoukoli podporu. Operace dopadla dobře. Při samotném zákroku

se však v koleni našla poškozená chrupavka, což se při zákroku ošetřilo, ale bude to nyní vyžadovat 8 týdnů klidového režimu s berlemi bez zatěžování levé nohy. Mám tedy nemocenskou a musím odpočívat. Na bohoslužby tedy budu zvát jiné kněze a aktivity, které jsou spojené se mnou, budou po tuto dobu omezeny. Z důvodu zástupů budou rovněž omezeny bohoslužby a také se mohou měnit časy i místa. Proto netiskneme měsíční kalendář, ale vždy pozorně sledujte nedělní ohlášky, minizpravodaj nebo farní stránky. Bohoslužby se mohou z týdne na týden měnit. Protože se nebudeme tolik vídávat, budu se snažit vždy napsat několik řádků do minizpravodaje, abychom takto zůstali v kontaktu. Mohu slíbit také kontakt skrze modlitbu a rovněž o ni moc prosím.

Milí farníci, přeji požehnané prožívání postní doby a ze srdce Vám žehnám.

+ váš o. Marek

VSTUPNÍ MODLITBA                                                                           
Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ                                                                                                              Ex 3,1-8a.13-15

ŽALM 103.                                                                                                 
Odpověď:Hospodin je milosrdný a milostivý

2. ČTENÍ                                                                                                           1 Kor 10,1-6.10-12

EVANGELIUM                                                                                                               Lk 13,1-9

Lk evangelium je koncipováno tak, že od 9,51 Ježíš jde svoji poslední cestu do Jeruzaléma. Na této cestě vypráví řadu epizod. S vědomím této poslední osudné cesty Ježíše čteme náš text, který má spíše prorocký charakter, tedy skrze konkrétní událost či příběh vyzývá k jednání.

 

 

AKTIVIZAČNÍK - ZAMYŠLENÍ K ROKU VÍRY 21/60

„Dveře víry (Sk 14,27)… jsou pro nás stále otevřené.“ (Porta fidei 1)

„Řekni, že je hledám…“ Takováto slova jsou v písni, kterou jsem citoval minulý týden. Ježíš nás posílá, abychom říkali lidem, že je hledá. Jak je hledá a jak jim to máme říct?

Představte si, jak na celnici sedí celník Matouš. Zlý člověk. Kolaborant, zloděj, možná smilník… Jde kolem něho Ježíš. Určitě mu už o Matoušovi říkali. A Ježíšovi jistě záleželo na tom, aby se z Matouše stal dobrý člověk. Zde je lidský scénář, jak to udělat: „Hele, ty jsi Matouš? Poslouchej mě dobře! Musíš se změnit. Hned teď si roztrhni plášť, obleč si žíněné roucho, hlavu si posyp popelem, vezmi býka a jdi s ním do Jeruzaléma, abys ho přinesl jako oběť za své hříchy. Potom jdi na poušť k esejcům, tři roky čiň pokání a služ jim jako otrok. Samozřejmě, musíš se přitom naučit všechny žalmy, zvláště 51. Pak se vrať. Prozkouším tě a budu-li s tebou spokojený, budeš mě moci následovat.“ A zde je božský scénář: „Pojď za mnou!“ Co následovalo? Hostina u hříšníka, který se zamiloval do Ježíše.

„Řekni, že je hledám…“ O třetí neděli postní se v cyklu „A“ čte evangelium o Samaritánce u Jákobovy studny (Jn 4,5-42). Ale může si číst každým rokem, zvláště jsou-li ve farnosti katechumeni, kteří se připravují na křest. Proč? Je to evangelium o změně, kterou v srdci člověka uskutečňuje Duch svatý. O setkání v lásce. Ježíš miloval Samaritánku. Nikdy předtím ji neviděl, ale miloval ji. A dal jí to patřičně najevo. Nabídl jí řešení problémů jejího života. Taky jí mohl říct, že musí činit pokání, že se musí změnit… Nic takového jí však neřekl. Místo toho jí nabídl živou vodu… Co následovalo? Silné svědectví ženy: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Nebude to Mesiáš?“ Nepřesvědčovala, nabízela, ačkoli sám Ježíš jí řekl, že je Mesiáš. Ona v to uvěřila. A dávala nabídku: „Sami zjistíte, kdo to je.“

„Řekni, že je hledám…“ Ve většině našich kostelů dnes čteme evangelium o fíkovníku, který nepřinášel ovoce (Lk 17,1-9). Lidské řešení: porazit, vykopat. Boží řešení: „Okopu ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese.“ Slitování a milosrdenství, projevené slovy a skutky, charakterizuje Boží lidi. Neboť charakterizuje jejich Boha: „Viděl jsem bídu svého lidu… slyšel jsem jejich nářek… znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil“ (2 Mojž 3,7-8).

„Řekni, že je hledám…“ Pokud to chceš někomu říct, nejprve ty sám musím mít zkušenost i víru, že tě Ježíš našel. Máš? Když ne, doporučuji jako návod první číslo našeho Aktivizačníku.

Přesvědčení, že Ježíš mě našel, že se se mnou setkal, že mi něco řekl, může být často předmětem duchovního zápasu. Ďábel totiž dělá vše pro to, aby takovéto setkání zpochybnil. Vzpomeňte si, kdo z vašich známých či blízkých věřících poslední dobou řekl, že o něčem mluvil s Ježíšem, že mu Bůh něco řekl. Asi nemáte moc takovýchto zkušeností. A kdybych se zeptal, co vám dnes řekl Ježíš při modlitbě? Je to celkem přirozená otázka, vždyť jedna z definic modlitby říká, že je to rozhovor s Bohem…

Proto mě velmi potěšilo vyjádření dnes už emeritního papeže Benedikta XVI. při poslední generální audienci: „Naléhavě jsem žádal Boha v modlitbě, aby mne osvítil svým světlem a umožnil mi přijmout to nejsprávnější rozhodnutí nikoli pro moje vlastní dobro, ale pro dobro církve.“ Dal nám příklad – mluvil s Bohem. A svým rozhodnutím také řekl, co mu Bůh odpověděl.

Jak můžeme někomu pomoci setkat se s Ježíšem? Možná i tím, že mu řekneme o tom, jak s Bohem mluvíme my, a co nám říká…

Modlitba na dvacátý první týden Roku víry:

V těchto dnech nemá církev svou viditelnou hlavu. Jsme ve stavu očekávání zvolení nového Svatého otce, ale především ve stavu modlitby za celý sbor kardinálů, aby nám vybrali za dalšího nástupce svatého Petra muže, kterého si vyvolil Duch svatý. Věříme, že to tak bude.

Následující modlitba je sestavena z modliteb Římského misálu, ze mše za zvolení papeže:

Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev; dej, ať se našim novým papežem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou.

Dej nám pastýře podle svého srdce, který by tvůj lid učil žít podle evangelia a ukazoval mu cestu k tobě. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

Mše sv. v tomto týdnu: Pá 17:00 Malá Morávka - fara; So 14:30 Václavov, 16:00 Dolní Moravice; Ne 8:00 Malá Morávka, 15:30 Světlá Hora

Modlitba křížové cesty: Po 15:00 Dolní Moravice-domov St 15:30 Rudná, Čt 15:00 Světlá, Pá 16:30 Malá Morávka, So 14:00 Václavov, 15:30 Dolní Moravice

 

Postní almužnu – jako výsledek našeho postního úsilí – vkládejme do pokladniček před oltářem.

Pro vlastní potřebu vydala Římskokatolická farnost Malá Morávka

tel.: 554 273 110 – www.farnost-malamoravka.cz 
Aktualizováno Sobota, 09 Březen 2013 13:10