Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Nedělní minizpravodaj 4. neděle postní PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Sobota, 09 Březen 2013 13:07
AddThis Social Bookmark Button
4. neděle postní
Farní minizpravodaj  10.3.2012
SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Milí farníci,

evangelium této neděle o marnotratném synu jsme již mnohokrát slyšeli. A vždy znovu nás upoutá a okouzlí, když se dost soustředíme, abychom je znovu slyšeli. Říká se, že je to nejkrásnější podobenství ze všech, co Pán Ježíš vyprávěl. Je to podobenství o mně, o tobě, o každém z nás. Každý z nás má za sebou své útěky od Boha, od Božích přikázání, od Boží lásky. Každá naše cesta ke zpovědnici je návratem marnotratného syna do otcovského domu. Vraťme se i v této postní době rádi do domu Otcova – prožijme co nejlépe velikonoční svátost míření.

A ještě jedna myšlenka nebo otázka: podobenství ukazuje, jak jedná Bůh s námi. Jak jednáme my s marnotratnými bližními?

Milí farníci srdečně Vás všechny zdravím a přeji opravdové prožití dalšího postního týdne.

+ váš o. Marek

VSTUPNÍ MODLITBA                                                                           
Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení; oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ                                                                                                                   Joz 5,9a.10-12

ŽALM 34                                                                                                    
Odpověď:Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý

2. ČTENÍ                                                                                                                    2 Kor 5,17-21
EVANGELIUM                                                                                                    Lk 15,1-3.11-32

Patnáctá kapitola Lukášova evangelia je velkolepým středem této knihy. Je tvořena třemi podobenstvími – o ztracené ovci, ztracené minci a marnotratném synu. Klíč k našemu podobenství je uveden hned první větou. Pro správné pochopení je třeba nezůstat jen u příběhu prvního syna. Srovnání reakce otce a jednání obou synů je klíčovým momentem celého podobenství.

 

AKTIVIZAČNÍK - ZAMYŠLENÍ K ROKU VÍRY 22/60

„Dveře víry (Sk 14,27)… jsou pro nás stále otevřené.“ (Porta fidei 1)

Prosím, pojď domů! Každý den na tebe čekám. A nejen ve dne, ale i v noci. mám pro tebe připravené objetí, polibek, koupel, nové šaty, hostinu! Prosím tě, pojď domů! Velmi tě miluji. Pláču každý den, kdy jsi pryč, daleko ode mě. Každé ráno vycházím do ulic světa a hledám tě. Ale nemůžu tě najít, když ty nebudeš chtít. Prosím tě, pojď domů. Vím, že potkáváš mnoho lidí, ale beze mě jsi sám. Žádný člověk – ani tvůj manžel či manželka – ti nemůže dát to, po čem toužíš – ničím neomezenou a ničím nepodmíněnou lásku. A ty lidi ti posílám do cesty, abys poznal tuto pravdu. Prosím tě, pojď domů!

Představ si, jak se těšili Židé, když přešli přes Jordán a na jerišských stepích slavili Velikonoce. Přišli domů! Čekali je ještě boje a nejeden pád, ale byli doma. Už neměli manu – pokrm pouště, ale pokrm domova.

Nebo si představ marnotratného syna, jak s úžasem hledí na svého otce. Čekal přísný pohled, možná výčitky a hněv. Ale otec má pro něho otevřenou náruč, slzy v očích a běží mu v ústrety: „Syne můj! Vítej! Pojď domů. Budeme se radovat a veselit, neboť si se vrátil…“„Otče, ale já jsem ti prohýřil majetek, dělal jsem ti ostudu všude, kde jsem chodil…“„Syne můj, přišel jsi domů. Miluji tě! A to, že jsi zde, je dostatečným znakem tvé proměny. Tady doma máš připravené vše, co jsi hledal venku. Pojď, dáme připravit hostinu, okoupeš se, mám pro tebe připravené krásné nové šaty…“„Tatínku!“

Pojď domů! Prosím! Pojď domů ke svému Otci. Vždyť jsem poslal svého jediného Syna, aby tě našel. A když čteš tyto řádky, věz, že Ježíš tě už nyní bere na svá ramena jako zbloudilou ovečku. Nekřičí na tebe, ani tě holí nežene do ohrady, ale tulí se ti k hrudi, očišťuje tě od ran, uzdravuje je, obvazuje, co je zlomené… Nese tě domů. Ke mně.

Něco se v tobě láme a chceš plakat? Plač. Plač nad sebou, nad svým promarněným životem, nad zlem, které tě ničilo a které si možná i sám tvořil. Jen tě prosím, plač v mém náručí. Tady se nemusíš stydět za své slzy. Každou jednu beru do svých dlaní a přijímám je jako projev tvé touhy být doma.

Pojď, umyju tě ve svátosti smíření. Dáme věci do pořádku. Na tvé hříchy si více nevzpomenu, odstraním vše, co ti ubližovalo, zraňovalo, čím jsi ubližoval a zraňoval jiné…

Pojď, dám ti nové šaty. V Kristu jsi novým stvořením, oblékám ti nového člověka, který už nežije v moci hříchu, ale v lásce, kterou tvoje srdce naplní Duch svatý. V té lásce, po které v hloubi srdce toužíš i uprostřed největšího bahna hříchu a zla.

Pojď, mám pro tebe připravenou hostinu – v Oltářní Svátosti ti dávám pokrm, který mnohem lépe než mana nasycuje duši. Sebe samého ti dávám. Dávám ti vlastní život. Ve křtu si se stal mým dítětem a máš v sobě božský život. Budeš žít navěky. Žádné pohádkové „a žili šťastně až do smrti“. Mám pro tebe šťastný věčný život!

Pojď, mám pro tebe připravené ještě něco – podívej se, celý svět patří mě. A ty jsi dědicem všeho, co jsem stvořil.

Pojď domů… Prosím. Mám tě velmi rád a čekám na tebe.

Že potřebuje důkaz? Podívej se na první kříž, který najdeš. Dívej se na něho dlouho…

Možná nic nevidíš. Ale Ježíš i slepému od narození dal zrak! Tak se neboj a pojď domů! Jsi očekávaný a vítaný. Tvůj Otec se už dlouho na tebe těší!

 

Modlitba na dvacátý druhý týden Roku víry:

Text, který jsi právě přečetl, možná není určen pro tebe – pokud jsi se už vrátil do Otcova domu. Ale můžeš ho použít, abys někomu jinému pomohl přijít domů. Komu? Koho ti Bůh v této chvíli klade na srdce? S kým bys chtěl slavit Velikonoce jako den Kristova vítězství? Dříve, než tomu člověku tento text zreprodukuješ či dáš přečíst, pomodli se za něho. Třeba Korunku k Božímu milosrdenství: „ Pro své bolestné umučení, buď milosrdný k nám i k celému světu…“ Pán Ježíš svaté Faustýně řekl: „Když se budou modlit tuto korunku, rád jim dám vše, o co budou prosit“ (Deníček 1541).

A třeba si vytvoříš vlastní modlitbu podobnou této:

Pane Ježíši, děkuji ti, že jsem se mohl vrátit do otcovského domu. Už dnes se těším i připravuji na definitivní návrat, kdy si mě Otec vezme k sobě. Až se tak stane, prosím, aby tam se mnou byli i ti, které mám rád. Dnes zvláště svěřuji tvé lásce a milosrdenství NN. Prosím tě, otevři mu (ji/jim) oči, aby zatoužil (a/i) být doma s Otcem. Děkuji ti.“

 

Máš někoho velmi rád? Dej mu přečíst tento Aktivizačník a popovídejte si o tom, co se zde píše.

 

Mše sv. v tomto týdnu: Ne 9:00 Rudná pod Pradědem (mládež), 11:00 Andělská Hora

Modlitba křížové cesty: Po 15:00 Dolní Moravice-domov St 15:30 Rudná, Čt 15:00 Světlá, Pá 16:30 Malá Morávka

Postní almužnu – jako výsledek našeho postního úsilí – vkládejme do pokladniček před oltářem.

Pro vlastní potřebu vydala Římskokatolická farnost Malá Morávka

tel.: 554 273 110 – www.farnost-malamoravka.cz 
Aktualizováno Sobota, 16 Březen 2013 16:34