Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Nedělní minizpravodaj 5. neděle postní PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Sobota, 16 Březen 2013 16:28
AddThis Social Bookmark Button
5. neděle postní
Farní minizpravodaj 17.3.2012
SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Milí farníci,

tentokrát Vás pozdravuji z Mostů u Jablunkova. Včera jsem tam odjel odpočívat a léčit se k rodičům. I přes tuto vzdálenost buďme o to více ve spojení v modlitbě. Využijte také, prosím, duchovní nabídky kněží, kteří budou v tomto týdnu zastupovat.

Tak jako k cizoložné ženě z dnešního evangelia, tak se ke každému z nás sklání Pán. A ani nás neodsuzuje, ale i mně říká: jdi a od nynějška už nehřeš! Prožijme tuto radost při velikonoční svátosti smíření v tomto týdnu a ať nás tato slova povzbudí do dalších dní našeho života.

myslím na vás a žehnám + o. Marek

 

VSTUPNÍ MODLITBA                                                                           
Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ                                                                                                                        Iz 43,16-21

ŽALM 126                                                                                                  
Odpověď:Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost

2. ČTENÍ                                                                                                                           Flp 3,8-14

EVANGELIUM                                                                                                               Jan 8,1-11

Mnohé nejstarší rukopisy tuto perikopu neobsahují. Máme tedy před očima určitou vsuvku. Nic ovšem neztrácí na síle výpovědi. Pozoruhodné je, že Ježíš ženu na rozdíl od zákoníků nesoudí, ale vede ji k plnému obrácení.

 

AKTIVIZAČNÍK - ZAMYŠLENÍ K ROKU VÍRY 23/60

„Dveře víry (Sk 14,27)… jsou pro nás stále otevřené.“ (Porta fidei 1)

Určitě víš, co znamená slovo exodus. Různé slovníky uvádějí, že je to hromadný odchod, mnohdy celého národa. V jazyku víry (křesťanské nebo židovské) má však kromě toho ještě jiný význam - není to obyčejné stěhování se, nýbrž vysvobození z otroctví.

Možná nevíš, že v křesťanství známe pět exodů. První je ten nejznámější - vysvobození Židů z egyptského otroctví. Druhý je ten, o němž mluví prorok Izaiáš v nedělním čtení: „Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, činím vám věci nové...“ (Iz 43,18). Prorok ohlašuje vysvobození Izraele z babylónského zajetí. Třetí exodus pro nás může být překvapením - je to Ježíšův přechod přes utrpení a smrt k životu. Nazýváme ho i Kristovo velikonoční tajemství. Čtvrtý exodus se nás dotýká velmi osobně - je to náš individuální východ z otroctví hříchu směrem k novému životu s Kristem a v Kristu. Nabídku k takovémuto životu dostala třeba cizoložnice v nedělním evangeliu. Ale také ti všichni, kdo tam na ní žalovali - když jim Ježíš řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí po ní kamenem“ (Jn 8,7). Pátý exodus nás všechny čeká - na konci, když při Posledním soudu přejdeme s Ježíšem do nebeské vlasti jako církev, jeho milovaná Nevěsta.

Kde se nacházíš ve svém exodu? Ještě v Egyptě při plných hrncích masa, kde máš dostatek cibule a chleba? Anebo jsi už na poušti na cestě k Rudému moři? Možná si křtem už přešel na jinou poušť, jsi na cestě do zaslíbené země a právě reptáš, že nemáš vody ani masa? Anebo uvažuješ o tom, že se vrátíš do Egypta, vždyť ti tam bylo celkem dobře...?

Svatý Pavel ukazuje na něco úplně jiného. On přežil svůj exodus „šokovou terapií“. Byla tak účinná, že po ní říká: „Nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou... za vítěznou nebeskou odměnou“ (Flp 3,13). Dokonce říká, že všechno, co předtím pokládal za důležité, je pro něho pouze odpad. Neboť poznání Ježíše Krista je pro něho tak vznešené, že všechno ostatní je jen odpad. Poznání v biblickém významu - tedy nikoli informace, kterou si uchovávám někde v paměti, ale poznání jako osobní setkání. Je jiné říct: „Znám pána toho a toho“, pokud ho občas vidím v televizi, a je jiné říct: „Znám pána toho a toho“, když se s ním denně setkávám, mluvím, když s ním možná žiji ve stejné domácnosti.

Svatý Pavel říká, že poznání Ježíše Krista je vznešená věc. Je to něco nezapomenutelného, okouzlujícího, něco, co naplňuje nejen mysl, ale i srdce.

Znám Pána Ježíše. Na svou hanbu říkám, že velmi málo, ale chci jej každým dnem poznávat stále víc. Učím se jej vnímat, protože bydlí u nás doma. Velmi jej vnímám na cestách, učím se mu naslouchat při modlitbě, jemu svěřuji každé písmeno každého Aktivizačníku, a leckdy s úžasem sleduji, jaké myšlenky mi vkládá do mysli a co píšu. Občas si myslím, že všechny ty texty jsou určeny především mně - abych hlouběji a lépe prožíval svůj exodus.

Když otevírám Písmo svaté, často s napětím očekávám, co mi Bůh řekne. Včera mi řekl, že nenacházím odpočinutí (Pláč 1,3b), a že to je moje cesta v těchto měsících, když jaksi citlivěji vidím bolesti místní církve i církve na Slovensku. Učí mě těšit se na každou liturgii jako na čas prožívaný s ním. A já se učím být zvědavý, co mi řekne, čím mě osloví, aby mu „má sláva pěla žalmy a již neumlkla“ (Ž 30,13). Přitom tak bolestně prožívám i skutečnost nedělního 126. žalmu - na jedné straně radost z vysvobození, na druhé straně neustále setí s pláčem. Ale věřím, že jednou přijde i jásot. Možná už během Velikonoc.

Modlitba na dvacátý třetí týden Roku víry:

Náš exodus je často výsledkem opačných pnutí v našem životě, která se dají vyjádřit slovy už a ještě ne. Křtem jsme už Božími dětmi, ale ještě nejsme v nebi. I proto v nás stále probíhá boj - na jedné straně užívat si svět tak, jako bychom nikdy neměli zemřít, na druhé straně neustálá touha po něčem větším, čemu říkáme věčnost. Proto si tento týden jako modlitbu osvojme 126. žalm. I jako modlitbu za našeho Svatého otce Františka...

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, byli jsme jako ve snách.

Tehdy naše ústa byla plná smíchu a jazyk náš byl plný jásotu.

Tehdy se říkalo mezi pohany: „Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“

Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.

Hospodine, změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země.

Kdo sejí v slzách, žnouti budou s jásotem.

Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí: přijdou však s jásotem a přinesou své snopy.

 

Máš někoho velmi rád? Dej mu přečíst tento Aktivizačník a popovídejte si o tom, co se zde píše.

 

Mše sv. v tomto týdnu: Po 15:00 Dolní Moravice Domov; St 16:00 Rudná; Čt 15:30 Světlá; Ne 9:30 Rudná pod Pradědem (Květná neděle)

Modlitba křížové cesty: Po 14:30 Dolní Moravice-domov St 15:30 Rudná, Čt 15:00 Světlá, Pá 16:30 Malá Morávka

Možnosti velikonoční svátosti smíření:Pondělí: 15:30 v Domově pokojného stáří v Dolní Moravici; Středa: 15:30 Rudná, v případě potřeby i po mši sv.; Čtvrtek: 15:00 Světlá, v případě potřeby i po mši sv.; Sobota: od 18 do 19 hod. na faře v Malé Morávce – poslední možnost!

Postní almužnu – jako výsledek našeho postního úsilí – vkládejme do pokladniček před oltářem.

Pro vlastní potřebu vydala Římskokatolická farnost Malá Morávka

tel.: 554 273 110 – www.farnost-malamoravka.cz 
Aktualizováno Úterý, 26 Březen 2013 15:59