Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Nedělní minizpravodaj Slavnost Zmrtvýchvstání Páně PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Středa, 03 Duben 2013 15:11
AddThis Social Bookmark Button
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Nedělní minizpravodaj  31.3.2013
SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Milí farníci,

zpráva, kterou dnes slyšíme, a víra, kterou vyznáváme, není lehká. Mnoho lidí se ptá, zda je možné to věřit? Komu se velikonoční poselství a víra nikdy nestaly problémem, o tom je možno si myslet, že je nikdy nedomyslel a nebyl jimi uchvácen. Přeji Vám ze srdce, aby Vás dnes zpráva Velikonoc opravdově uchvátila a váš život tak dostal nový rozměr.

žehnám vám + o. Marek

 

VSTUPNÍ MODLITBA                                                                           
Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ                                                                                                                Sk 10,34a.37-43

Učedníci již začali hlásat Krista v Jeruzalémě, po smrti Štěpána se rozejdou do dalších míst Izraele. Petr je však zcela nečekaně povolán hlásat Krista v domě pohana – setníka Kornélia. Když Petr poznal, že Bůh vedl nejen jeho, ale i Kornélia k tomuto zásadnímu setkání, říká následující slova.

ŽALM 118                                                                                                  
Odpověď:Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho.

2. ČTENÍ                                                                                                                           Kol 3,1-4

Podobně jako v jiných textech svatého Pavla, i zde se autor vyhraňuje proti falešným hlasatelům evangelia, kteří předpisují křesťanům, co všechno se nesmí jíst, dělat,… (Kol 2,20-22). Tyto předpisy nazývá Pavel „věci světa“ a míří tím k různým horoskopům, souhvězdím, energiím... (Kol 2,20). Náš text říká, v čem spočívá skutečné křesťanství.

EVANGELIUM                                                                                                               Jan 20,1-9

Tento text je přímým pokračováním pátečních pašijí. Je dobré neztratit nit dramatičnosti vyprávění. Od tohoto místa budeme číst, jak učedníci poznali a zakusili skutečnost vzkříšení.

 
 

AKTIVIZAČNÍK - ZAMYŠLENÍ K ROKU VÍRY 25/60

„Dveře víry (Sk 14,27)… jsou pro nás stále otevřené.“ (Porta fidei 1)

Zabouchl ses někdy? Zabouchl jsi dveře a klíče zůstaly uvnitř? A ty venku? Před pár dny jsem to zažil a přitom jsem si uvědomil, že to přesně byla situace člověka po prvním hříchu. Byl doma v nebi, bylo mu tam skvěle. Ale potom se rozhodl (naštvaný na Boha, že mu něco nechce dát) vyjít ven s přesvědčením, že se může kdykoli vrátit, vždyť je v nebi doma. Ale dveře si zabouchl a nemohl se dostat dovnitř. Už nikdy. Nepomáhalo bouchání, zkoušení všelijakých náhodných klíčů, jakými jsou sex, násilí, moc, peníze, úspěch, jiní bohové… Bylo potřebné volat a čekat na odborníka. Stát venku na větru a mrazu, hledat si náhradní bydlení, zdroj tepla, obživu… Čekání se člověku zdálo dlouhé, až si nakonec zvykl žít mimo nebe a dokonce zapomněl, že někde jsou zabouchnuté dveře. Jen nejasně se v něm někdy objevila touha: „Vážně to, co vidím a přežívám, je všechno? Není někde něco víc?“

V podstatě jen jeden národ – Židé – si celé generace předávali poznání o zabouchnutých dveřích a vytrvale na ně hleděli s nadějí, že je někdo otevře zevnitř nebo že přijde odborník, který je otevře zvenku. Občas se i našel někdo, kdo se za takového odborníka prohlašoval, ale vždy to byla jen falešná naděje a odborník byl obyčejným lhářem. Dokud…

Dokud nepřišel Ježíš. Měl moc. Měl lásku. Měl klíč. I když se některých chvíli zdálo, že není tím pravým: „A my jsme doufali, že on vykoupí Izrael. Ale dnes už je třetí den, co se to všechno událo“ (Lk 24,21). Ale Ježíš vstal z mrtvých! A tím otevřel zabouchnuté dveře a my můžeme směřovat do nebe, do věčné radosti a věčného života. Svatý Štěpán v úžase volal: „Vidím otevřené nebe!“ (Sk 7,56).

Zdá se ti to příliš krásné, aby to bylo pro tebe? Inu věz, že Ježíš to učinil pro tebe. Poznal dříve dříve, než ses počal v matčině lůně (Ž 139,13), zahrnul tě svou láskou ještě před stvořením světa (Ef 1,4), a když přišla plnost času, sám přišel na zem, aby ti ukázal cestu přes dveře víry k Otci. Domů. A když na konci svého působení na zemi odcházel k Otci, řekl, že bude s námi po všechny dny až do konce světa (Mt 28,20). To nejsou nějaká slova útěchy, která říkáme, když se s někým loučíme a utěšujeme ho: „Neboj, v srdci budeme stále s tebou.“ Ježíš je skutečně s tebou, i když ho možná nevidíš. Bez ohledu na to, co právě prožíváš, či se trápíš s nějakým selháním anebo s těžkou nemocí, nebo zpíváš chvalozpěvy či žalozpěvy. Ježíš je s tebou.

A ne jako nezúčastněný divák či rozhodčí, který hodnotí tvé jednání a dává ti dobré nebo špatné body, ale jako ten, který ti utírá slzy či pot v trápení či námaze, který zpívá a s tebou oslavuje každý tvůj úspěch, který s tebou tráví každou chvíli života. Ježíš nesmírně touží si s tebou povídat, naslouchat ti, povzbuzovat tě, utěšovat tě… Možná jsi ho víckrát během těchto svátků přijal v Oltářní Svátosti, ale namísto naslouchání jsi mu přečetl nějakou modlitbu z knihy a nic víc. Ale Ježíš chce od tebe víc – chce, abys s ním mluvil tak, jako mluvíš s přítelem, jako s bratrem, jako s mámou, jako s manželem či manželkou.

Poslouchej, co ti říká v těchto dnech zmrtvýchvstání: „Mám tě rád. Jsi pro mě tak důležitý, že jsem opustil nebe a přišel k tobě, abych tě dovedl domů, k Otci. Tam se s tebou chceme navždy radovat. Velmi toužím jít s tebou přes tento svět. Prosím tě, dovol mi to.“ Bůh tě prosí, Ten, který vstal, trpěl, zemřel a vstal z mrtvých je proto, aby mohl být s tebou. Co mu řekneš?

 

Modlitba na dvacátý pátý týden Roku víry:

Nedokážu nabídnout na Velikonoce jinou modlitbu než píseň. Zpěv je totiž největším projevem radosti člověka. Nový člověk žije nový život a zpívá novou píseň. Píseň vítězství. Například:

 

Raduj se, Církvi vítězná, vesele prozpěvuj: Pán Ježíš Kristus z mrtvých vstal, raduj se, duše, raduj. Pro hříšné lidské pokolení přinesl svaté vykoupení. Zpívejme, křesťané, Bohu: Aleluja!

Veselá doba nastala, Ježíš v této chvíli vstal, a podle písma proroků třetí den hrob opustil. Spasitel světa nás potěšil, kající stvoření rozhřešil. Zpívejme, křesťané, Bohu: Aleluja!

Raduj se, lidské stvoření, Pán tvůj smrt oloupil, od smrti dnes tě zachránil a z rukou ďábla vykoupil. Andělé na nebi zpívají a duše v předpeklí plesají. Zpívejme, křesťané, Bohu: Aleluja!

 

Zpívej a kráčej! Zpívej a miluj! Zpívej a raduj se s Kristem!

 

Christos voskrese! Voistinu voskrese! Kristus vstal! Skutečně vstal!

 

Má někoho velmi rád? Dej mu přečíst tento Aktivizačník a popovídejte si o tom, co se zde píše.

 

Výtěžek postní almužny: AH 1185, SH 1475, RP 2871, MM 1179, DM 420, VB 1200 – celkem 8330 Kč. K adoptování obou našich dětí na další rok ještě chybí 1470 Kč.

 

Mše sv. v tomto týdnu: Po 8:00 Světlá, 15:00 Dolní Moravice Domov; So 14:30 Václavov; 16:00 Dolní Moravice; Ne 8:00 Malá Morávka; 9:30 Rudná; 11:00 Světlá Hora

Pro vlastní potřebu vydala Římskokatolická farnost Malá Morávka

tel.: 554 273 110 – www.farnost-malamoravka.cz 
Aktualizováno Pondělí, 20 Květen 2013 19:17