Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Nedělní minizpravodaj 3. neděle velikonoční PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Sobota, 13 Duben 2013 12:36
AddThis Social Bookmark Button
3. neděle velikonoční
Nedělní minizpravodaj   14.4.2013
SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Milí farníci,

také v našem životě jsou chvíle, kdy dostáváme otázku jako Petr a musíme odpovědět. Nestačí odpověď, kterou dávají jen naše ústa. Pravou odpověď dává život. Na tuto otázku odpovídáme, když odmítáme prosbu bližních, když ztrácíme trpělivost s druhými a omlouváme se, když někdo čeká, že mu přineseme radost, podepřeme ho a - my se odvrátíme. Jak milujeme Krista, nám ukazují drobné situace v našich všedních dnech, a tato odpověď je žitá a má podobu našeho jednání. Dávejme denně odpověď: „Pane, Ty víš, že Tě miluji - denně se pokouším milovat Tě v jiných.

žehnám vám + o. Marek

VSTUPNÍ MODLITBA                                                                           
Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.

 

1. ČTENÍ                                                                                                         Sk 5,27b-32.40b-41

ŽALM 30                                                                                                    
Odpověď:Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

2. ČTENÍ                                                                                                                           Zj 5,11-14
EVANGELIUM                                                                                                           Jan 21,1-19

Vzkříšený Ježíš se ukázal apoštolům ve večeřadle a týden poté opět. Avšak apoštolové nerozumí, co mají dále dělat. Ježíš však cíleně znovu přichází a naznačuje lovem ryb i rozhovorem s Petrem, k čemu apoštoly volá.

 

AKTIVIZAČNÍK - ZAMYŠLENÍ K ROKU VÍRY 27/60

„Dveře víry (Sk 14,27)… jsou pro nás stále otevřené.“ (Porta fidei 1)

Pane Ježíši, čím mám dnes potěšit tvůj lid? (Iz 40,1) Stavíš mi před oči svůj obraz z nedělního evangelia: stojíš na břehu Tiberiadského moře a ptáš se nějakých rybářů, mají-li něco k jídlu. Věděl jsi, že nemají. Věděl jsi, že jsou to tví kluci. Oni však nevěděli, že jsi to ty. Až dokud nezažili to, co kdysi na začátku své cesty s tebou - zázračný rybolov. „Pán je to!“ vykřikl Jan.

Asi ses tehdy usmál a potěšil ses - poznali tě. Jakou velkou radost si z nich musel mít! Vždyť prošli peklem tvého utrpení a smrti. A po tvém zmrtvýchvstání byli asi pořádně zmateni. Vůbec neměli představu, co bude dál. Avšak tvé srdce plesalo, protože jsi vnímal jejich lásku, jejich věrnost, jejich touhu být s tebou... Kolik radosti jsi z nich měl. Ano, někdy byli nechápaví, váhaví, vzdorovití, ale to všechno bylo nic ve srovnání s tím, jak tě milovali. A ty je. Právě tato vaše vzájemná láska byla základem toho, že po tvém nanebevstoupení a po seslání Ducha svatého dokázali „pobouřit celý svět“ (Sk 17,6) a přivést mnohé k tobě.

Dnes také tobě Ježíš říká, že tě miluje, žes pro něho důležitý a jedinečný. Když tomu nemůžeš uvěřit a možná mu připomínáš svou minulost, svá selhání, on nad tím nemávne rukou, ale plný lásky ti naslouchá a vstupuje do událostí, které tě dodnes bolí, a přináší uzdravení. Když takové situace prožívám s Ježíšem, vždy končí povzbuzením, abych se nebál, že ve všem je a bude se mnou. Je mi s Ježíšem dobře...

Jak je tobě s Ježíšem? Mluvíš s ním? Co ti dnes řekl?

Možná jsou tyto otázky pro tebe těžké, nesmyslné. Možná jsi ještě nikdy neslyšel Ježíše ve svém srdci, ve své mysli. Je mi to líto. Ale nic není ztracené. Budeš-li chtít, budeš-li toužit, Ježíš k tobě promluví.

Kdysi jsem měl představu, že když ke mně Bůh jednou promluví, bude to něco velkolepého, výjimečného, že to změní celý můj život. Taky jsem se toho docela obával, protože jsem si myslel, že mi nařídí dělat něco, co dělat nechci, že ze dne na den obrátí naruby můj život. Nic takového se však nestalo. Pamatuji si, co mi řekl jako první: „Miluji tě.“ Bylo to v situaci, kdy jsem vůbec nemyslel na něj ani na nic zbožného. Byla to ve mně úplně nečekaná slova, úplně mimo kontext myšlenek, které se mi tehdy honily hlavou. Na ty myšlenky jsem už dávno zapomněl, ovšem ne na to, co mi řekl. V té chvíli jsem věděl, že ke mně promlouvá Ježíš. Byl jsem zaskočen. A šťasten. Ježíš ví o mně všechno a miluje mě. Takového, jaký jsem.

„Máš něco k jídlu?“ „Si skvělý!“ „Jsi nádherná!“ „Mám z tebe obrovskou radost.“ „Mohu ti něco říct?“ „Vidíš to stádo srnek? Postavil jsem ho tam pro tebe, abys věděl, že tě mám rád.“ (Včera mi Ježíš dal na oblohu oblak, který připomínal jelena.) Ježíš může k tobě promlouvat různě, ale buď si jistý, že dokud se pořádně nenaučíš rozpoznávat jeho hlas, budou to jenom vyznání a projevy lásky. Ježíš tě leckdy pochválí, usměje se, dá ti nečekané znamení své přítomnosti... Možná ti hlavou proběhne nějaká myšlenka a vzápětí ti ji někdo nečekaně řekne.

Zkus to všechno vnímat. No zvláště tě chci upozornit na chvíle po svatém přijímání. Možná jsi zvyklý spustit nějakou naučenou modlitbu, anebo říkat Bohu, za koho prosíš... To je dobře, ale nech si to na později, možná po mši svaté. Když ale přijmeš Ježíše v eucharistii, vyznej mu lásku („Miluji tě“) a čekej, co ti řekne. Ježíš je velký milovník a nedá se zahanbit ve vyznávání lásky. A když mlčí, mlč i ty. S ním. Ani manželé nemusí a nepotřebují vždy mluvit. Je jim dobře i beze slov, protože jsou spolu. Prožij to už při nejbližším svatém přijímání. Řekni Ježíšovi, že ti je s ním dobře. Možná budeš zaskočen jako já, když mi Ježíš na to poprvé řekl, že i jemu je dobře se mnou. Nechtěl jsem tomu věřit, ale zopakoval to a přidal, že není důležitá moje práce a úspěch nebo selhání, ale já...

Ježíši, jak je dobré, že jsi☺!

* * *

Text, který jsi dočetl, je možná jiný, než předchozí texty Aktivizačníku. Ale jen na první pohled, Všechny totiž směřují k tomu, co jsem tu napsal jasně a přímo: Ježíš chce s tebou mluvit. On teď v nebi nedrží „bobříka mlčení“  Tak neváhej a začni toužit po tom, abys dokázal slyšet a rozpoznat jeho hlas. Překážkou může být hluk - tak ho vypni. Překážkou může být hřích - tak ho lituj. Překážkou může být zlá společnost - tak ji opusť kvůli Ježíšovi, abys později mohl Ježíše do ní přinést. Ježíš nedá na sebe čekat - miluje tě víc, než ty sám sebe!

 

Modlitba na dvacátý sedmý týden Roku víry:

„Ježíši, miluji tě. Dej, ať slyším tvůj hlas!“ (Pís 2,14)

 

Máš někoho velmi rád? Dej mu přečíst tento Aktivizačník a popovídejte si o tom, co se zde píše.

Mše sv. v tomto týdnu: Ne 8:00 Malá Morávka; 9:30 Rudná; 11:00 Světlá Hora

Pro vlastní potřebu vydala Římskokatolická farnost Malá Morávka

554 273 110 - www.farnost-malamoravka.cz
Aktualizováno Pondělí, 20 Květen 2013 19:17