Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Ohlášky 6. 5. 2018 PDF Tisk Email
Napsal uživatel o. Karel   
Pátek, 04 Květen 2018 20:46
AddThis Social Bookmark Button
 

Program farností v týdnu od 6. 5. 2018

 

DEN

Místo

Čas

 

 

NE

6.5.

6. neděle

velikonoční

Malá Morávka

8:00

Za zemřelé rodiče Josefa a Marii Novákovy

 

Andělská Hora

9:45

Na poděkování za 70 let života manžela s prosbou o další Boží požehnání

 

Rudná p.Prad.

11:15

Za zemřelého bratra a sestru

 

PO

7.5.

 

Dol. Moravice (domov důch.)

15:00

Za živé a zemř. členy živého růžence v Havířově

 

ÚT

8.5.

Památka P. Marie, Prostřednice

všech milostí

Andělská Hora

10:30

Mše svatá s farníky z Hlučína (začátek mše se může mírně posunout dle příjezdu)

 

 

ST

9.5.

 

Rudná p.Prad.

15:40

Od 15:10 tichá adorace

 

Za sestru Janu

 

Po mši v sakristii promluva k biřmování

- „2. a 3. přikázání Desatera“

 

ČT

10.5.

 

Světlá Hora

15:30

Za zemřelou rodinu

Jochimovou, Peterkovou a Švančarovou

 

Slavnost Nanebevstoupení Páně v našich farnostech překládáme na následující neděli

 

11.5.

 

Václavov u Br.

17:30

V 17:00 modlitba růžence, po mši sv. „májová“

 

Za živou a zemřelou rodinu Bučkovu a Budišovu

 

SO

12.5.

Mše svatá

s nedělní platností

Dol. Moravice

16:00

Za zemřelého manžela a bratra

 

NE

13.5.

slavnost nanebe-

vstoupení páně

Malá Morávka

8:00

Za farníky

 

Světlá Hora

9:45

Za zemřelého syna Radovana

 

Rudná p.Prad.

11:15

Za bratra Antonína

 

 

V sobotu 12. května v 9:00 úklid fary v Andělské Hoře před duchovní obnovou

- kdo by byl ochoten přijít, ať to sdělí farářovi, aby nás nebylo moc.

 

V sobotu 12. května Pouť rodin na Mariahilf:

13:30 Růženec; 14:00 Mše svatá s otcem biskupem; 15:00-17:00 Doprovodný program: Výstava SVOJI, Workshop biblické tance, Skákací hrad, Aktivity pro děti i rodiče;

16:00 Představení Víti Marčíka s pohádkou Bajaja; 17:00 Závěrečné požehnání; Po celou dobu možnost sv. smíření, občerstvení a zajištění pitného režimu.

 

V sobotu 19. května v Andělské Hoře duchovní obnova našich farností

- hostem bude P. MUDr. ThLic. Bogdan Sikora, OFMConv.

- v 9:00 mše sv. v kostele; dále na faře promluvy a obědové občerstvení (možno přinést něco k zakousnutí); ve 14:00 v kostele růženec a adorace