Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Ohlášky 27.5. 2018 PDF Tisk Email
Napsal uživatel o. Karel   
Sobota, 26 Květen 2018 12:58
AddThis Social Bookmark Button
 

Program farností v týdnu od 27. 5. 2018

 

DEN

Místo

Čas

 

 

NE

27.5.

Slavnost NEjsvětější trojice

Malá Morávka

(pouť)

9:30

 

Poutní mše sv. s prvním sv. přijímáním tří dětí

 

     Za zemřelou Alžbětu Kunzovou a manžela

 

 

Po mši posezení a občerstvení na farní zahradě

                                              (něco na zub vítáno)

Ostatní mše v našich farnostech dnes nebudou.

 

14:00

Adorace a koncert duchovní hudby v kostele

 

PO

28.5.

 

Dol. Moravice (domov důch.)

15:00

Za zemřelé rodiče Hazuchovy

a Antonína Barčáka

 

ÚT

29.5.

 

 

 

 

 

ST

30.5.

Památka

sv. Zdislavy

Rudná p.Prad.

15:40

Od 15:10 tichá adorace a možnost zpovědi

 

Za zemřelé rodiče Maňáskovy

 

Po mši v sakristii promluva k biřmování

- „4. a 5. přikázání Desatera“

 

ČT

31.5.

Svátek Navštívení Panny Marie

Světlá Hora

15:30

Od 15:00 tichá adorace a možnost zpovědi

 

Na poděkování za 70 let života s prosbou o zdraví a Boží požehnání

 

Po mši v domě s pečovatelskou službou promluva k biřmování - „Svátosti - křest a biřmování“

 

1.6.

Památka sv. Justina,

1. pátek v měsíci

Malá Morávka

17:00

Od 16:30 možnost zpovědi

 

 

Po mši společná adorace a svátostné požehnání

 

SO

2.6.

 

V 8:50 na faře v Malé Morávce setkání biřmovanců (skupina mladých).

 

Mše svaté s nedělní platností dnes nebudou.

NE

3.6.

Slavnost

těla  a  krve páně

 

 („Boží Tělo“)

Andělská  Hora

9:30

Za farníky

 

Po mši svaté průvod s Nejsvětější svátostí

 

 

Ostatní mše v našich farnostech dnes nebudou.

 

 

„Jak může Ježíš rozdělovat své tělo a svou krev?

Tím, že z chleba činí své tělo a z vína krev a rozděluje je,

předjímá svou smrt, vnitřně ji přijímá a proměňuje ji v akt lásky.

To, co z vnějšku zůstává brutálním násilím - ukřižování -,

se zevnitř stává úkonem lásky, která daruje sebe samu, a to beze zbytku.“

 

(papež Benedikt XVI.)