Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Ohlášky10.6.2018 PDF Tisk Email
Napsal uživatel o. Karel   
Pátek, 08 Červen 2018 18:37
AddThis Social Bookmark Button
 

Program farností v týdnu od 10. 6. 2018

 

DEN

Místo

Čas

 

 

NE

10.6.

10. neděle

v mezidobí

Malá Morávka

8:00

Za zemř. tatínka Ivana Koťucha duše v očistci

 

Při mši sv. bude pokřtěn Jan Šťastný

 

Světlá Hora

9:45

Za živou a zemř. rodinu Pivoňovu a Rapčanovu

 

Rudná p.Prad.

11:15

Za zemř. Miroslava Zemančíka

 

PO

11.6.

Památka sv. Barnabáše, apoštola

Dol. Moravice (domov důch.)

15:00

Za duše v očistci

 

ÚT

12.6.

Památka bl. Marie Ant. Kratochvílové

 

 

 

 

ST

13.6.

Památka sv. Antonína z Padovy

Rudná p.Prad.

15:40

Za sestru Annu

 

Po mši v sakristii promluva k biřmování

- „6. a 7. přikázání Desatera“

 

ČT

14.6.

 

Světlá Hora

15:30

Za zemř. Václava Dlouhého, živou a zemř. rodinu

 

Po mši promluva k biřmování

- „Pomazání nemocných a svátost smíření“

 

15.6.

Památka sv. Víta

Malá Morávka

17:00

Za nenarozené děti

 

SO

16.6.

 

Mše svatá

s nedělní platností

V 9:00 na faře v Morávce prodloužené setkání biřmovanců (skupina mladých)

 

Dol. Moravice

17:00

Za farníky

NE

17.6.

11. neděle

v mezidobí

Malá Morávka

8:00

Za charitu

 

Andělská Hora

9:45

Za zemř. rodinu Helisovou a Honzíka Svobodu

 

Rudná p.Prad.

11:15

Za zemřelou maminku a vnučky Magdalénku, Andrejku a Terezku

 

 

Vzadu v kostele je možno podepsat petici proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy, která by mimo jiné v naší zemi otevřela cestu k prosazování genderové ideologie, která je v rozporu s tím, jak rodinu a přirozenou rozdílnost muže a ženy chápe křesťanství i zdravý rozum.

 

Neděle 17. června - sbírka na podporu Televize Noe.

 

Sobota 23. června - v 17:00 v kostele sv. Jakuba v Dolní Moravici děkovná mše svatá u příležitosti 760 let obce.

 

Neděle 24. června - pouť v Rudné pod Pradědem - společná mše svatá v 9:30.

  

„Ten, kdo se spoléhá na vlastní síly, je vždy zarmoucen, když selhávají.

Člověk, který věří, se naopak nemůže trápit, neboť jeho radost pochází pouze od Boha.“

(Robert kardinál Sarah, Bůh, nebo nic)