Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Ohlášky 30.9.2018 PDF Tisk Email
Napsal uživatel o. Karel   
Čtvrtek, 27 Září 2018 09:48
AddThis Social Bookmark Button
 

Program farností v týdnu od 30. 9. 2018

DEN

Místo

Čas

 

 

NE

30.9.

Poutní slavnost sv. michaela archanděla

v Dětřichovicích

Dětřichovice

(u Světlé Hory)

9:30

Poutní mše svatá za farníky

 

Při mši svaté sbírka na opravu střechy kostela.

 

Po mši občerstvení před kostelem (možno něco přinést)

 

PO

1.10.

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Dol. Moravice (domov důch.)

15:00

Za živé a zemř. členy živého růžence v Havířově

 

ÚT

2.10.

Památka

sv. andělů strážných

 

 

 

 

ST

3.10.

 

Rudná p.Prad.

15:40

Od 15:10 adorace a možnost svátosti smíření

 

Za Juraje Hájovského a jeho rodinu, zvláště za dceru Kristinu

 

Po mši v sakristii promluva k biřmování

- „MODLITBA a VYZNÁNÍ VÍRY“

 

ČT

4.10.

Památka sv. Františka z Assisi

Světlá Hora

15:30

Od 15:00 adorace a možnost svátosti smíření

 

Za kněze

 

Po mši v domě s pečovatelskou službou promluva k biřmování - „VYZNÁNÍ VÍRY“

 

5.10.

První pátek v měsíci

Malá Morávka

17:00

Od 16:30 možnost svátosti smíření

 

Za dceru Jaroslavu Doboszovou u příležitosti nedožitých 55. narozenin a za dar víry pro celou rodinu

 

Po mši adorace a litanie k Nejsv. Srdci Ježíšovu

 

SO

6.10.

 

 

Mše svatá

s nedělní platností

V 9:00 na faře v Malé Morávce setkání biřmovanců (skupina mladých).

 

Dol. Moravice

16:00

Na poděkování za 60 let společného života manželů Vavrousových

NE

7.10.

27. neděle

v mezidobí

Malá Morávka

8:00

Za zemřelé rodiče Josefa a Marii Novákovy

 

Světlá Hora

9:45

Za zemřelé rodiče, prarodiče a sestru

 

Rudná p.Prad.

11:15

Za farníky

 

Po mši svaté v Rudné adorace za bohoslovce

 

 

V sobotu 13. října bude Svatohubertská mše v Malé Morávce.

 

V neděli 21. října v 10:00 společná nedělní mše svatá s udělování svátosti biřmování

(o. biskup František Václav Lobkowicz).

 

V neděli 4. listopadu bude při mších svatých udělována svátost pomazání nemocných.

  

Zbožnost neznamená, že chci žít s Bohem, abych měl to, co chci,

ale že v tom, co mám, chci být s Bohem.