Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Ohlášky 14.10.2018 PDF Tisk Email
Napsal uživatel o. Karel   
Čtvrtek, 11 Říjen 2018 13:07
AddThis Social Bookmark Button
 

Program farností v týdnu od 14. 10. 2018

DEN

Místo

Čas

 

 

NE

14.10.

28. neděle

v mezidobí

Malá Morávka

8:00

Za charitu

 

Andělská Hora

9:45

Za farníky

 

Rudná p.Prad.

11:15

Za zemřelou vnučku Magdičku

 

PO

15.10.

Památka

sv. Terezie z Avily

Dol. Moravice (domov důch.)

15:00

Na jistý úmysl

 

ÚT

16.10.

Slavnost

sv. Hedviky

Světlá Hora

17:00

Za vnoučata s prosbou o dary Ducha Svatého

 

ST

17.10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského

Rudná p.Prad.

15:40

Za sestru Jarmilu

 

     Po mši možnost zpovědi (před biřmováním)

 

ČT

18.10.

Svátek

Sv. Lukáše

Světlá Hora

15:30

     Od 15:00 možnost zpovědi (před biřmováním)

 

Za syna Radka

 

     Po mši v domě s pečovatelskou službou

     promluva k biřmování - „Vyznání víry II.“

 

19.10.

 

Malá Morávka

17:00

Na poděkování za 50 společných let,

s prosbou o zdraví a Boží požehnání

 

SO

20.10.

 

Malá Morávka

 

9:00

 

     Od 8:00 možnost svátosti smíření.

 

Za biřmovance, jejich rodiny a kmotry

 

     Po mši svaté nácvik všech biřmovanců, poté

      skupina mladých nacvičí písně a uklidí kostel

 

V 18:00 v Malé Morávce nácvik ministrantů na zítřejší slavnost.

NE

21.10.

slavnost biřmování

Malá Morávka

10:00

     V 9:30 modlitba růžence

 

Za farníky

 

 

 

Neděle 21. října:

·        Na společnou mši svatou do Malé Morávky si vezměte kancionály. Ostatní mše svaté v našich farnostech v tento den nebudou.

·        Při mši svaté Mons. František Václav Lobkowicz, diecézní biskup ostravsko-opavský, udělí svátost biřmování devíti našim farníkům.

·        Po mši svaté občerstvení před kostelem - prosíme o napečení.

·        Tento den je zároveň Dnem modliteb za misie, sbírka při mši svaté bude určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.

 

V neděli 4. listopadu bude při mších svatých udělována svátost pomazání nemocných. Toto svátostné pomazání se má udělovat těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím. Starým lidem, jejichž síly značně ochabují, je možné udělit svátostné pomazání, i když není vidět nějakou nebezpečnou nemoc; bývá tak zpravidla jednou ročně. K přijetí této svátosti je nanejvýš vhodné připravit se modlitbou a svátostí smíření (člověk má být v milosti posvěcující). Lístečky k pomazání nemocných budou jako v loňských letech rozdávány u zpovědi, popř. na požádání u kněze.