Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Modlitby matek
Duchovní okénko PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Čtvrtek, 08 Duben 2010 19:03
AddThis Social Bookmark Button

BOŽÍ ZASLÍBENÍ PRO MÉ DĚTI

Pokud máte starost o své děti, denně se za ně modlete a opírejte se o Boží zaslíbení.

1)Jeremiáš 31, 16-17

Toto praví Hospodin: "Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť je tu mzda za to,co jsi vykonala,je výrok Hospodinův.však oni se vrátí z nepřátelské země.Je naděje pro tvé potomstvo,je výrok Hospodinův.Synové se vrátí na své území."

Nebeský Otče,děkuji Ti za Tvé slovo týkající se mých dětí.Dal jsi je našemu hnutí "Modlitby matek" hned od počátku.Tvé slovo říká,že budu odměněna za svou práci a mé děti se vrátí z nepřátelské země.

Celý článek...
 
Hromniční pouť matek PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Středa, 27 Leden 2010 23:46
AddThis Social Bookmark Button
Srdečně zveme naše maminky k prožití společenství a k modlitbám za své děti.
Každoročně se scházíme ve Šternberku na:

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK

která se letos uskuteční v sobotu 6.února 2010.

Letos z důvodu oprav v kostele,se celý program přesune do kulturního domu ve Štemberku.
Aktualizováno Sobota, 06 Únor 2010 17:36
Celý článek...
 
Modlitby matek - celostátní setkání PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Čtvrtek, 05 Listopad 2009 21:50
AddThis Social Bookmark Button
16. – 18. října se uskutečnilo celostátní setkání maminek v Brně. Tohoto setkání se zúčastnily z farnosti Andělská Hora 3 maminky. Všech maminek bylo asi 370. Před setkáním jsme se modlily „novénu odevzdanosti“. S Pannou Marií jsme prosily; „Ať se mi stane podle Tvého slova, „Vzdejme se všeho, zcela se odevzdejme!“ Naše setkání proběhlo velmi krásně. Maminky v Brně připravily společně s knězi (o.Záleský, br. Ignác OFM, br. Šebestián OFM a o. Kodet) pěkný program. Také pozvaly paní farářku z CČH Evu Matějkovou.

Na setkání nechyběly modlitby za uzdravení vnitřních zranění, které doprovázel br.Ignác, ani výstav Nejsvětější Svátosti oltářní a modlitby za kněze. A samozřejmě svědectví.
Naše konference se nesla v duchu žalmu „VEĎ MNE CESTOU SVÉ PRAVDY A POUČUJ MNE, VŽDYŤ JSI BŮH, MÁ SPÁSA, KAŽDODENNĚ SKLÁDÁM SVOU NADĚJI V TEBE.žl. 25,5

Sobotní program doprovázela schola ze šternberské farnosti, večerní a nedělní program schola Institutu Panny Marie. Bylo nám moc fajn.

DÍKY BOHU A BRNĚNSKÝM MAMINKÁM ZA VZORNOU PŘÍPRAVU!!!!

Příští rok budeme mít setkání v PLZNI. Zveme na toto setkání nejen naše skupinky maminek z RUDNÉ a VÁCLAVOVA, ale i ostatní maminky, které nejsou v našem společenství,aby prožily krásné 3 dny.
Mamka Alena

Aktualizováno Čtvrtek, 05 Listopad 2009 21:56
 
Modlitby matek v naší farnosti PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Neděle, 01 Listopad 2009 22:02
AddThis Social Bookmark Button
V naší farnosti Andělská Hora funguje již delší dobu skupina maminek,které se společně modlí za své děti a vnoučata. Patříme do společenství „MODLITBY MATEK“. Naše hlavní koordinátorka v ČR je Růžena Fialová z Brna.
MODLITBY MATEK patří pod komunitu SOLACE z Anglie. Byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce,aby matky odevzdávaly své děti do jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a mírnit tak jejich bolesti. Modlitby matek se rozšířily do více než 80 zemí celého světa a zaznamenaly mnohé krásné ohlasy a vyslyšení.
K vytvoření skupinky stačí 2 matky ( nejvyšší počet je 8 –pak se tvoří druhá skupinka ). V naší farnosti se setkáváme jednou týdně. Máme přísnou zásadu mlčenlivosti. To znamená, s čím se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno. Mohou-li matky důvěřovat jedna druhé skrze modlitbu a sdílení, jejich břemeno se stane lehčím.
Alena Fialová

V případě zájmu o toto společenství v naší farnosti kontaktujte paní Alenu Fialovou ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).
Více informací o Modlitbách matek např. zde.
Aktualizováno Středa, 24 Únor 2010 23:47